สวัสดีครับ พี่ชื่อพี่ซิโก้ ชนาธิป โรจนพนิตปรีดา ปัจจุบันเป็นนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน เขตภาษีเจริญ เลือกไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรครับ โดยได้ศึกษา A-Levels วิชา Biology, Chemistry, Maths, & Physics และเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาตรีในสาขากายภาพบำบัด BSc (Hons) Physiotherapy ที่ Brunel University London ครับ
มีผลคะแนน IELTS 7.0 overall, L=8.5, R=7.0,W=6.0, S=6.0 (April 2016)
และ EF Certificate 78/100 (September 2021) เทียบเท่าระดับ C2 ครับ
หลัก ๆ พี่จะเน้นติวภาษาอังกฤษตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงติวข้อสอบต่าง ๆ อาทิเช่น TGAT, O-Net, วิชาสามัญ, TOEIC/TOEFL ITP, IELTS บางพาร์ท แล้วก็รับติวภาษาสเปนระดับ A1 Biology A-Level & GCSE, ชีววิทยา ม.ปลาย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา - ม.ต้น สามารถสอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับ โดยอัตราค่าบริการจะอยู่ที่ 250-600 บาทต่อชั่วโมงครับ โดยราคา negotiable ครับ
รับสอนแบบ video-call หรือ นอกสถานที่ตามแนว BTS หรือ home visit ครับ

หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว