คุณครูใจดี น่ารัก ไม่ดุ
สนุกสนานร่าเริ่งแจ่มใจ
เอาใจใส่นักเรียนทุกคน
คุณครู อายุ 25 ปี
สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
ประสบการณ์
สอน รร กวดวิชา เบรนเซ็นเตอร์ มหาสารคาม
(สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6)
สอน รร กวดวิชา Sent Mach มหาสารคาม
(สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6)
สอน รร กวดวิชา ติวเตอร์ อ.เรน มหาสารคาม
(สอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6)
สอน รร เอกศึกษาขอนแก่น (เอกชน)
(สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6)
**** ปัจจุบัน สอน รร จรชนะศึกษา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6)
สอนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว