สวัสดีครับ ชื่อ จิรัฏฐ์ สังข์แป้น ชื่อเล่น ชื่อเฟิน ผมศึกษาอยุ่มหาลัยมหิดล ปีสอง วิธีการสอนของผมคือเน้นให้นักเรียนเข้าใจในภาษาอังกฤษมากกว่าการจำ
การศึกษาตั้งแต่อนุบาล-มัธยม6ที่โรงเรียน St. Stephen International school ตอนนี้ศึกษาอยุ่ปีสอง มหาวิทลัยมหิดลอินเตอร์ ผลสอบ overall IELTS 7.

ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกรวย บางกอกน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว