สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ ครูปุ้ยนะคะ ประสบการณ์การสอน 15 ปี รับสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ เช่น แคลคูลัส ภาษาอังกฤษวัยผู้ใหญ่ การสอบเข้าเรียน ม.1 ม.4 และมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นกันเอง วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของผู้เรียน แก้ปัญหาผู้เรียนตรงจุด สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป สามารถถามได้ทุกจุด ทุกเวลา

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.12500 บาท

ปูพื้นฐาน
บทเรียนที่ใช้สอบ
วิธีการคิดเลขให้ไว
ข้อสอบเก่า

เรียนคอร์สละ 15 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2500 บาท

คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น3000 บาท

ปูพื้นฐานผู้เรียน
เทคนิคการคิดเลข
บทเรียนคณิตศาสตร์ในเทอม 2

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา3000 บาท

ปูพื้นฐานผู้เรียน
คำศัพท์ที่ต้องใช้ในระดับชั้น
Grammar ที่ต้องใช้
การพูดในชีวิตประจำวัน
สอบวัดระดับความรู้

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3500 บาท

ปูพื้นฐานผู้เรียน
ปรับพื้นฐานผู้เรียนให้ตรงกับระดับชั้น
เทคนิคการจำคำศัพท์
เทคนิคการจำ Grammar
เทคนิคการทำข้อสอบ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

เคมี ม.ต้น1500 บาท

บทเรียนในระดับม.ต้น
เทคนิคการทำข้อสอบเคมี

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

เคมี ม.ปลาย3000 บาท

ปูพื้นฐานผู้เรียน
โจทย์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย3500 บาท

บทเรียนในเทอม 2
เทคนิคการทำโจทย์ต่าง ๆ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย3000 บาท

ข้อสอบตามระดับ
เทคนิคการจำคำศัพท์
ทบทวน Grammar และการนำไปใช้
การทำข้อสอบ เดื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

วิทยาศาสตร์ ตอนต้น2500 บาท

เนื้อหาม.ต้น ตามระดับชั้น
ข้อสอบเก่าต่าง ๆ
เทคนิคการอ่านโจทย์ ให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2500 บาท

วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย3000 บาท

เนื้อหาตามระดับชั้น
ปรับความรู้พื้นฐาน
ข้อสอบเข้าตามปีต่าง ๆ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษสอบเข้า ม.1200 บาท ต่อชั่วโมง

ข้อสอบเก่า เทคนิคการทำข้อสอบ

แคลคูลัส220 บาท ต่อชั่วโมง

บทเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแคลคูลัส

ภาษาอังกฤษ เน้นการสนทนา250 บาท ต่อชั่วโมง

บทสนทนาต่าง ๆ การออกเสียง

ภาษาอังกฤษ สอบเข้าม.4250 บาท ต่อชั่วโมง

ข้อสอบเก่า เทคนิคการทำข้อสอบ

สอนออนไลน์ ระยอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว