สวัสดีครับชื่อ "โบโม่" จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอน: ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

คิดค่าสอนพิเศษเรทตามมาตรฐาน 250 บาท/ชั่วโมง

จันทร์ - ศุกร์ (9.00 - 16.00 น.)
เสาร์ - อาทิตย์ (10.00 - 15.00 น.)

สอนออนไลน์ ซอยรามอินทรา 117

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว