บริการจัดหาครูสอนโยคะนอกสถานที่ รับสอนทุกที่ทั่วราชอาณาจักร

เราคือสถาบันที่มีครูสอนโยคะคุณภาพมากที่สุดในเมืองไทย

การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพกาย - จิต

เหมาะสำหรับ หน่วยงาน บริษัทห้างร้าน ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพ บุคคลากรและลูกค้า ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความก้าวไกล และมั่นคงให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีความสมบูรณ์์ แข็งแรงไม่เจ็บป่วยเป็นการนำมาซึ่งการลดอัตราการขาด ลา มาสาย

2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานโดยใช้กิจกรรม ออกกำลังกายยามว่างเป็นสื่อนำ ทำให้ได้ความสัมพันธ์อันดี
และการประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเผยแพร่ขยายผลกิจกรรม เพื่อสุขภาพที่ได้ปฏิบัติในครั้งนี้บอก ต่อไปยังผู้ใกล้ชิดซึ่งขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

4.เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นเพื่อคืนกำไรแก่ลูกค้า ส่งผลดีในการเชื่อมสัมพันธ์และสร้างโอกาสในธุรกิจ
แนวประเด็นการฝึกในคลาสโยคะ ( 1.30 ชั่วโมง)

1. ภาคทฤษฏี (โรคภัยควรรู้) 5 นาที
2. ภาคปฏิบัติ
2.1 ภาคปฏิบัติเริ่มต้น(วอร์มอัพ) 20 นาที
2.2 ภาคปฏิบัติระยะกลาง(ท่าอาสนะต่าง ๆ ) 45 นาที
2.3 ภาคปฏิบัติระยะสุดท้าย
(การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและผ่อนคลาย)20 นาที

ค่าบริการต่อครั้ง 1,200 บาท
1,500 บาท (ปริมณฑล)

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว