สวัสดีค่ะ ดิฉันจบปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษมา มีวิชาชีพครู และมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากว่า 10 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมต้น รวมถึงผู้ใหญ่ ทั้งในโรงเรียน และการสอนออนไลน์ ปัจจุบันสอนอยู่ในโรงเรียนโฮมสคูลนานาชาติ และได้ใช้การสื่อสารกับชาวต่างชาติทุกวันทั้งที่บ้านและที่ทำงานค่ะ.

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว