เรียนกอล์ฟ หลักสูตรประกาศนียบัตร

🏅🏅 รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ🏅🏅

🏌️⛳ โรงเรียนภูเก็ตกอล์ฟนานาชาติ

โรงเรียนสอนกอล์ฟ ** เพียงแห่งเดียวในภูเก็ต**

ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน โดย กระทรวงศึกษาธิการ

-------------------------------------------

ใบประกาศนียบัตร

💯💯📗💯💯

🤗🏆
สำหรับ นักเรียน / นักศึกษา

สามารถนำไปใช้ ในการประกอบการจัดทำ Portfolio เพื่อ ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ได้

🖥️💸💵
สำหรับ บุคคลทั่วไป

สามารถนำไปใช้ในการสมัครงาน หรือ การอ้างอิงทักษะกีฬากอล์ฟได้

-------------------------------------------

ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว