โปรแบงค์ กิตติภูมิ เนตรสุวรรณ์ ( GI 1497 )
ผ่านอบรมหลักสูตรผู้สอนกอล์ฟและเป็นสมาชิก สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
( Golf instructor ) PGA of Thailand (Professional Golf Association)
สามารถสอนได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Thai- Eng)

คอร์ส 10 ชั่วโมง 9,000 - 14,000 บาท ขึ้นอยู่กับสนามที่สอนและคอร์สผู้เรียน
สามารถสอนตามสนามไดฟ์หรือสนามกอล์ฟที่ผู้เรียนสะดวก กรุงเทพและปริมรฑล

ออกแบบการสอนตามความต้องการของผู้เรียนโดยเน้นพื้นฐานการเล่นกอล์ฟที่ถูกต้อง

คอร์สเด็ก สร้างเสริมให้ผู้เรียนสนุกกับกีฬากอล์ฟ สร้างวงสวิงที่ผู้ต้องตามสรีระและช่วงอายุขอผู้เรียน

คอร์สผู้ใหญ่ สอนพื้นฐานสวิงMini Swing ไปจนถึง Full Swing ไปจน Modern Swing เพื่อพื้นฐานที่สำคัญในการลดสกอร์ในการออกรอบ
ปรับวงสวิงให้เข้ากับผู้เรียนที่สุด

คอร์สนักกีฬา การวางแผนการฝึกซ้อมวางแผนการเล่นและการพัฒนาร่างการเผื่อพัฒนาวงสวิง

คอร์สลูกสั้นและออกรอบ ให้รู้จักวิธีการเล่น กฏกติกาต่างที่จำเป็น

บางนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว