สวัสดีครับ ผม "ครูโม" เป็นคุณครูสอนนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ประสบการณ์สอนกว่า 11 ปี วิชาที่สอนได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นยังรับสอนนักเรียนที่ต้องการเสริมด้านการอ่าน-การเขียน การคิดเลขพื้นฐาน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การเขียนโปรแกรม เป็นต้น รับสอนนักเรียนตั้งแต่ ป.1-ป.6 มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และมีสื่อการสอนที่ทันสมัย เลือกเวลาได้ตามความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครอง ครูใจดี มีเหตุผล สอนสนุก และเป็นกันเองครับ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการดูแลนักเรียนตลอดเวลา ขอบพระคุณมากครับ

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

การเขียนโปรแกรม Scratch3000 บาท

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

Microsoft office พื้นฐาน3000 บาท

MS Word
MS Powerpoint
MS Excel

เรียนคอร์สละ 15 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

คณิตศาสตร์พื้นฐาน3000 บาท

การบวก ลบ คูณ หาร สำหรับเด็กที่ต้องการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาตร์

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

คณิตศาสตร์ เตรียมสอบ เข้า ม.13000 บาท

ทบทวนเนื้อหา เรียนล่วงหน้า เจาะเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เตรียมสอบกลางภาค/ปลายภาค เพิ่มเกรด เตรียมสอบ เข้า ม.1

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

ภาษาไทย การอ่านออกเขียนได้3000 บาท

การเรียนภาษาไทยพื้นฐาน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำศัพท์
เน้นการอ่าน สะกดคำ เขียนผสมคำ ตั้งแต่เริ่มต้น
ยินดีสอนนักเรียนทุกระดับชั้นที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์ ป.1- ป.6150 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในบทเรียน เรียนล่วงหน้า ติวข้อสอบ

ภาษาไทย ป.1-ป.6150 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาในบทเรียน ทักษะการอ่าน การเขียน ใบงาน

ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6150 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เนื้อหาสำหรับเด็กประถม Reading

เทคโนโลยี150 บาท ต่อชั่วโมง

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office การเขียนโปรแกรม การตัดต่อภาพ วีดีโอ

วิชาทั่วไป นักเรียนประถม ป.1-ป.6150 บาท ต่อชั่วโมง

ดูแลการบ้าน ทำใบงาน ติวข้อสอบ

Coding150 บาท ต่อชั่วโมง

การเขียนโปรแกรม scratch

พัทยา เขาตาโล

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว