รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมถึงผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสอบหรือทำงาน ทั้งแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว
-ระดับชั้นอนุบาล : เน้นเตรียมความพร้อม เพื่อให้เด็กเข้าใจในชั้นเรียนมากขึ้น การเรียนเป็นไปตามระดับของนักเรียน ไม่กดดันและทำให้เด็กเครียด
-ระดับประถมศึกษา : เน้นการสื่อสาร คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ นักเรียนสามารถนำแบบเรียนในโรงเรียนมาในคลาสได้ การเรียนขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน ไม่ยัดเยียด ยืดหยุ่นได้
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย : สอนตามความต้องการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นปูแกรมม่าพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น Conversations ทั่วไปในชีวิตประจำวัน การเรียนเพื่อเพิ่มเกรด หรือการเรียนเพื่อไปสอบ เป็นต้น
-นักศึกษาและบุคคลทั่วไป : เน้นการสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนจะเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับที่นักเรียนพอใจ แผนการสอนปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้เรียนได้

**สามารถสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้ มีประสบการณ์ในการสอนมาก่อนค่ะ**

ค่าเรียนคิดตามระดับชั้น
*ระดับชั้นอนุบาล ชั่วโมงละ 150 บาท สำหรับ 1 คน / เป็นกลุ่มคนละ 120 บาท/ชม.
*ระดับประถมศึกษา ชั่วโมงละ 200 บาท สำหรับ 1 คน / เป็นกลุ่ม คนละ 170 บาท/ชม.
*ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั่วโมงละ 250 บาท สำหรับ 1 คน/ เป็นกลุ่ม คนละ 220 บาท/ชม.
*ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั่วโมงละ 270 บาท สำหรับ 1 คน/เป็นกลุ่ม คนละ 240 บาท/ชม.
*ระดับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ชั่วโมงละ 300 บาท สำหรับ 1 คน/ เป็นกลุ่ม คนละ 250 บาท/ชม.

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ( ค่าชีทและเอกสารต่างๆรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน คิดรวมในค่าเรียนแล้ว)**หากมีอะไรที่นอกเหนือไปจากนั้นจะแจ้งให้ทราบในคลาสเรียน เช่น หนังสือที่ควรซื้ออ่านนอกเวลา ฯลฯ

วัน เวลาและสถามทึ่ : ขึ้นอยู่กับผู้เรียน หากแต่ผู้สอนรับงานภายในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่

เวลาเรียน : ขึ้นอยู่กับผู้เรียน แต่ไม่ต่ำกว่า 1 ชม. และไม่เกิน 2 ชม.

คุณครูชื่อ นางสาวมณีรินทร์ ทะนันชัย ชื่อเล่น มิ้นท์ มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 2 ปีทุกระดับชั้น
***ผู้เรียนที่สนใจเรียนแบบออนไลน์ ค่าใช้จ่ายจะลดลงมาอีก 50 บาทตามราคาที่กำหนด***

ผู้ที่สนใจสามารถทิ้งข้อความไว้ให้ครูได้เลยค่ะ...


ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018