မဂၤလာပါ,
Freelance က်ဴရွင္ဆရာမပိုးပိုးပါ.. ထိုင္း-ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ဘာသာသင္ၾကားေပးပါတယ္ ထိုင္းျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္တာေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာတြင္အထူးေကာင္းမြန္က်င္လည္ပါတယ္
အဂၤလိပ္စာအထူးျပဳစုမ်ားလည္းရရွိထားတာမို႔ သံုးဘာသာလံုးရဲ႕ အေရး,အဖတ္,အေျပာစေကးလ္မ်ားအားလံုးသင္ႏိုင္ပါတယ္
အဆင့္ျမင့္ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီေက်ာင္းျပီးမို႔ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚစိတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္ရွင္.. :)

Hi all,
I am Poe. I am a mixed-race person with half of Thai and Burmese parents.
I was born and graduated from B.E.H.S. school from Yangon, moved to Thailand when I was pretty grown. Graduated on Economics and still studying Master's Degree in Thailand.
I can teach Thai, Myanmar or even General English precisely to the candidate with my Tri-lingual languages talent.
However, just let me know if you want to be the next talented person. :)

สวัสดีค่ะทุกคนน,
ติวเตอร์ปีโป้นะคะ เป็นลูกครึ่ง ไทย-เมียนม่าร์ เกิดและโตที่ย่างกุ้ง พ่อเป็นคนไทย แม่เป็นคนเมียนม่าร์ จึงสามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน อย่างคล่องแคล่วทั้ง2ภาษา. ในส่วนของภาษาอังกฤษ เป็นนักเรียนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษมาตลอดการศึกษา ไม่ว่าจะที่เมียนม่าร์ หรือที่ไทยก็ตาม และจบมัธยมที่โรงเรียนอินเตอร์ในไทย และจบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์ จึงมีความสามารถใน 3 ภาษาดังกล่าว.
เพราะฉะนั้นจึงสามารถไว้วางใจได้ในทุกๆการติวนะคะ :)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สอนเข้าใจ มีทักษะ ร่าเริง

ครูสอนดีและใจดีด้วยสอนเข้าใจมากครับ

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster