สวัสดีค่ะ ชื่อธันย์ชนก แนบทางดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ.5ปี
ประสบการณ์การฝึกสอนภาษาอังภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระยะเวล1ปี
ประสบการณ์วิทยากรจัดค่ายภาษาภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2562-2564
มีประสบการณ์ด้านการใช้microsoft office
สอบcefr ระดับc1
ขั้นตอนการทำงาน สอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีการใช้เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง4ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มลูกค้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ราคาเริ่มต้นชั่วโมงละ 200บาท
ทำงานช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ สามารถทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิย์ได้

บุรีรัมย์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว