สวัสดี นักเรียน/นักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะจ๊ะ
อาจารย์ชื่อ อ.สุทัศน์ ศุภนาม (อ.เอ)
สำเร็จการศึกษา:
-พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
-กำลังศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน:
-อาจารย์พยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
(ทำการสอนในหลักสูตรพยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล)
-อาจารย์พิเศษ โรงเรียนอรัญญรักษ์บริบาล สอนหลักสูตรผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือทางการพยาบาล
วิชาที่ทำการสอน:
-ติวเข้ม เพื่อเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลในวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และวิชาอื่นๆที่สนใจ
-สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง
-การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft word, Microsoft powerpoint) เพื่อพัฒนาตนเองในการใช้กับการทำงาน
วิธีการสอน:
-ใช้สื่อ Powerpoint ในการสอน
-แบบฝึกทักษะประจำแต่ละบท (ขึ้นอยู่กับเรื่องที่สอน)
-สอนแบบออนไลน์, ตัวต่อตัว, เป็นกลุ่ม
ทัศนคติในการสอน: ความสำเร็จของนักเรียน คือความสำเร็จของครู
-มุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กระตุ้นคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นกระบวนการ มีเทคนิคการจำ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ในจริงได้

สอนออนไลน์ ฉะเชิงเทรา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว