• ภาษาอังกฤษ
ONET - 83.75/100
TU Star - 93/100
9วิชาสามัญ - 78.75/100
Quota CMU - 83/100
GAT - 240/300

สอบผ่านข้อเขียนโครงการแลกเปลี่ยนAFS
ไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา1ปี (โครงการOEG)
________________
• GATเชื่อมโยง - 150/150(ทั้งรอบที่1และรอบที่2)
_________________
• คณิตศาสตร์
PAT1 - 118/300(รอบแรก)
TU Star (คณิตศาสตร์1|สายวิทย์) - 60/100
***รับสอนเฉพาะประถมเท่านั้น***

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว