ชื่อเล่น : ก้อย
เพศ: หญิง
อายุ :35 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิยาลัยนเรศวร
ระดับประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for academic purpose -EAP) จาก Hawthorn English Language Centre เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2548-2549 อาจารย์ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยพิษณุโลก
พ.ศ. 2550-2551 เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด
2551-ปัจจุบัน นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Id; kanlaya.du

จตุจักร ดินแดง บางซื่อ พญาไท ลาดพร้าว หลักสี่ ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว