ชื่อไอซ์นะคะ สอนภาษาเกาหลี / ภาษาอังกฤษ (ทุกระดับ, การเขียน,สนทนา,วิชาการ ฯลฯ) / ภาษาญี่ปุ่น (พื้นฐาน) ปรับระดับความสอนช้าเร็วได้ตามคนเรียนเลยค่า ~~

[ภาษาเกาหลี]
สอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เตรียม TOPIK I,II ใช้หนังสือ Sogang SNU Ewha หรือยอนเซก็ได้
เราผ่าน TOPIK ระดับ 6 จบป.โทจาก Korea University (ทุนรัฐบาลเกาหลี) เคยเรียนภาษา แล้วก็ทำงานอยู่เกาหลีค่า

[ภาษาอังกฤษ]
สอนทุกระดับ ทุกทักษะตามที่ผู้เรียนต้องการ ตั้งแต่สนทนา แกรมม่า การอ่าน การเขียน Academic English ติวสอบ เพิ่มทักษะ ฯลฯ เราจบป.ตรีมหาวิทยาลัยในอเมริกา เคยทำงาน 1 ปีที่อเมริกา TOEIC 985 (อยู่อเมริกา 5 ปี)

[ภาษาญี่ปุ่น]
สอนระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง ใช้หนังสือ Minna No nihongo เราเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโท ตอนป.ตรี ปัจจุบันทำงานบริษัทญี่ปุ่นและผ่าน JLPT N1

ราคา
1 ชม. 300 บาท
2 ชม. 500 บาท

เวลาสอน แถวอารีย์ หรือ ออนไลน์~~~
เสาร์ (หลังเที่ยง)
อาทิตย์ (ทั้งวัน)
วันธรรมดา (ตอนเย็น หรือนัดเวลามาก่อนได้ ถ้าไม่ติดงาน สอนได้ค่า)

ราคาค่าเรียน

ภาษาเกาหลี300 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ300 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาญี่ปุ่น300 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ พญาไท อารีย์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว