ครูนาน่าจบปริญญาตรีจาก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยม และไปเรียนต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงที่ประเทศแคนาดา อยู่ในวงการ การศึกษามากว่า 10 ปี เริ่มสอนน้องๆ ตั้งแต่ตอน เข้าเรียนปี 1 ที่จุฬาฯ และก็สอนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน น้องๆที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อทดลองเรียนฟรีได้เลยค่ะ ครูสอนได้ทั้งตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 6 คนค่ะ ^_^
คุณครูออกแบบการสอนภาษาอังกฤษออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. เพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยใช้วิธีการสอนแบบเจ้าของภาษา และใช้สื่อการสอนของต่างประเทศ
(Cambridge)
2. ติวสอบแข่งขัน แกรมม่าฟิต พิชิตข้อสอบ เน้นติวสอบเข้าม.1 รร.ดัง อาทิเช่น สวนกุหลาบ สตรีวิทยา 1 ศึกษานารี และอื่นๆ เป็นต้น
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
WISE KDC
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

สอนออนไลน์ จอมทอง บางบอน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว