ปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
-เกรดเฉลี่ยสะสมได้ 3.52 (เกียรตินิยมอันดับ2)
-ติวเตอร์เรียนสายครูมาโดยตรง มีความเข้าใจ นร. และมีเทคนิคการสอนที่ดี
- ผ่านงานสอนมาหลายระดับ ได้แก่
-สอนภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3
- สอนห้องเรียนโครงการพิเศษสำหรับนักเรียนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ร.ร. เตรียมทหาร ชั้น ม.4
- สอนแกรมม่า ม.4 แผน วิทย์-คณิต
- ติวเตอร์ สามารถสอนนักเรียนได้ทุกระดับตั้งแต่ ชั้น ประถม - มัธยม(ปลาย)
-เทคนิคการสอนเน้นโครงสร้างของภาษาที่สามารถต่อยอดได้กับทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างแม่นยำ
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี5

ดอนเมือง บางเขน สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว