ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

นายแกล้วกล้า นามไพร อายุ 24 ปี วิชาที่สอน คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์
จบการศึกษาการโรงเรียน : เทพศิรินทร์ ม.1 - ม.3
จบการศึกษาการโรงเรียน : เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.4 - ม.6
จบการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโลโนยีสุรนารี คณะวิศวกรรมสาตร์ โยธา
ประวัติการสอบแข่งขัน
-ผ่านค่ายโอเลมปิค(สอวน.) วิชา คณิตศาสตร์ค่าย 2 (60คนสุดท้าย)
-ผ่านค่ายโอเลมปิค(สอวน.) วิชา ฟิสิกส์ค่าย 3 (รอบชิงเหรียญ)
ประวัติการสอน ที่โรงเรียน
-เป็นอาจารย์พิเศษประจำโรงเรียนบุญวัฒนา โครงการพิเศษ ISMEP
-เป็นอาจารย์พิเศษประจำโรงเรียนอสัมชัญนคราชสีมา โครงการพิเศษ GIFTED
-เป็นอาจารย์พิเศษประจำโรงเรียนอสัมชัญนคราชสีมา โครงการพิเศษ เจียระไนเพชร
-เป็นอาจารย์พิเศษประจำโรงเรียนบุญวัฒนา ติวปรับพื้นฐาน ม.3 และม.5
-เป็นอาจารย์รับเชิญ ติว PAT2 (ฟิสิกส์) โรงเรียนราชสีมา
-เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนจุฬาภรณ์ เลย
-เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนจุฬาภรณ์ บุรีรัมย์
-เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
-เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
-เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนเบญจมราชาลัย ปัตตานี
-เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนมหาวชิราวุธ
-เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
-เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนมุกดาหาร
-เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนสภาราชินี ตรัง
ฯลฯ
ประวัติการสอน ที่สถาบัน
-อดีตเป็นติวเตอร์ที่เดอะติวเตอร์พลัส
-อดีตเป็นติวเตอร์เคมีเฮียบิ๊ก
-บัจจุบันเป็นเจ้าของสถาบัน Knowledge Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-บัจจุบันเป็นเจ้าของสถาบัน THE TUTOR KORAT

ปัจจุบันรับคอร์สสอนพิเศษแบบเรียน เดี่ยว & กลุ่ม & คอร์สสด
เนื้อหาที่สอน คณิตศาสตร์ & ฟิสิกส์ พื้นฐาน-ระดับประเทศ
เน้นกระบวนการคิดเป็นสำคัญ อธิบายเข้าใจง่าย & สนุก & โหด & ฮา

ครูเต้อัธยาศัยเป็นกันเอง เด็กๆชอบ มีทัศนะคติและให้คำแนะนำเพื่อปูทางทางการศึกษาจากประสบการณ์ที่มุ่งมั่นให้เด็กมีแรงบันดาลใจที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง และหมั่นทำโจทย์ พร้อมทั้งสอนเด็กตามบุคคลิกและนิสัยของเด็กได้ดี

ติดตาม สอบถามและให้คำแนะนำที่ดี

ตั้งใจสอนมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ครูเก่งและต้งใจสอนมากครับ

มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ติดตามให้ข้อมูลดีค่ะ

ทำคณิตศาสตรเร็วขี้น เข้าใจมากขึ้น

คุณครูคุยดีอธิบาย...วางแผนในการ
สอบเข้าม.1ให้...รอฟังผลสอบ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster