ชื่อ >> พี่ไอซ์
การศึกษา >> ป.ตรี, ป.โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ฯ
ประสบการณ์เป็นติวเตอร์ >> มากกว่า 8 ปี
วิชาที่รับสอน
>> คณิตม.ต้น-ม.ปลาย
>> IGCSE, As/A-level (Pure math/ Statistic)
>> GED
>> SAT MATH
>> AP/AB calculus
>> Calculus มหาวิทยาลัย
>> อื่นๆ ข้อสอบ SHL, ติวสอบก.พ.
สไตล์การสอน >> เข้าใจพื้นฐาน, คิดอย่างเป็นระบบ, ทำซ้ำจนชำนาญ, ประยุกต์ใช้กับข้อสอบ, ประเมินความสามารถของผู้เรียน

"คณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด"
By P'IcE

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

SAT Math (แบ่งจ่ายได้)20000 บาท

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ ( 40 ชม.) ได้แก่
1. Heart of Algebra
2.Poblem Solving and Data Analysis
3. Passport to Advanced
4.Math Additional Topics in Math

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 20000 บาท

AP calculus (AB/BC) (แบ่งจ่ายได้)20000 บาท

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ (40ชม.) ได้แก่
1. Limits & Continuity
2. Differentiation(1-2-3)
3. Integration (1-2-3)

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 20000 บาท

AS & A levels Pure Math(แบ่งจ่ายได้)20000 บาท

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 20000 บาท

AS & A levels Statistics (แบ่งจ่ายได้)20000 บาท

เนื้อหา+ข้อสอบ

เรียนคอร์สละ 40 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 20000 บาท

ข้อสอบ SHL2000 บาท

เตรียมข้อสอบ SHL (จนกว่าจะสอบผ่าน)

เรียนคอร์สละ 2 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2000 บาท

ราคาค่าเรียน

คณิตม.ต้น300 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ ได้แก่ 1. จำนวนและพีชคณิต 2.การวัดและเรขาคณิต 3.สถิติและความน่าจะเป็น

IGCSE Math350 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ (ไม่เกิน 40 ชม.) ได้แก่ 1. Number 2. Algebra(1-2) 3. Shape & space (1-4) 4. Probability & statistics (1-2)

คณิตม.ปลาย400 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ

คณิตม.4400 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ ได้แก่ 1.เซต(เทอม1) 2. ตรรกศาสตร์ 3.จำนวนจริง 4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(เทอม2) 5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 6. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

คณิตม.5400 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ ได้แก่ 1.ฟังก์ชันตรีโกณมิติ(เทอม1) 2. เมทริกซ์ 3. เวกเตอร์ 4.จำนวนเชิงซ้อน (เทอม2) 5.หลักการนับเบื้องต้น 6. ความน่าจะเป็น

คณิตม.6400 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ ได้แก่ 1.ลำดับและอนุกรม (เทอม1) 2.แคลคูลัสเบื้องต้น 3.ความหมายของสถิตติศาสตร์และข้อมูล 4. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ 5. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 6.ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

AP calculus (40 hrs./course) 500 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ ได้แก่ 1. Limits & Continuity 2.Differentiation(1-2-3) 4. Integration (1-2-3)

As/A level (40 hrs./course) 500 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ ได้แก่ 1. Pure Mathematics(1-2-3) 2. Mechanics 3. Probability & Statistics(1-2)

SAT Math (40 hrs./course) 500 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+โจทย์ข้อสอบ ( 40 ชม.) ได้แก่ 1. Heart of Algebra 2.Poblem Solving and Data Analysis 3. Passport to Advanced 4.Math Additional Topics in Math

สอนออนไลน์ terminal 21 ปทุมวัน พญาไท ราชเทวี สยาม อโศก เกตเวย์เอกมัย เอกมัย โลตัส สุขุมวิท 50

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว