สิ่งที่น้องจะได้จากการเรียนกับ iSpeakforREAL
-เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบนำไปใช้ได้จริง
-สามารถพูดภาษาอังกฤษในสำเนียงแบบฝรั่ง
-สามารถพูดในที่สาธารณะ
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
iSpeakforREAL
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: uni of wisconsin

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว