นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 2014
รับติว สอนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน-กลาง /ภาษาอังกฤษ
เน้นสอนให้เข้าใจลักษณะของภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ต่อไปยังระดับสูงได้ครับ

สอนออนไลน์ ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว