อาชีพปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร บริษัทอสังหาริมทรัพย์ (วิศวกรโยธา)
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
กำลังศึกษา ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
มีประสบการณ์สอนพิเศษตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 (เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย)
การสอนจะเน้นให้เข้าใจหลักทฤษฎีก่อน แล้วสอนให้ประยุกต์โดยเน้นการทำโจทย์เพื่อฝึกทักษะ (เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ คือต้องทำโจทย์บ่อย ๆ จึงจะเข้าใจจริงๆ)

คันนายาว บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว