สวัสดีค่ะ

รับสอนพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย
ทุกท่านมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนค่ะ มีใบประกอบวิชาชีพ ใจดี รักเด็ก และมีความเข้าใจเด็กค่ะ

ไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่รู้เรื่อง เพราะทุกท่านมีประสบการณ์การสอนค่ะ

๑. เรามีคุณครูที่จบด้านการศึกษาจากประเทศแคเมอรูน
ประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
จึงมีความถนัดในการสอนและติวน้องๆ ในวิชาภาษาอังกฤษค่ะ

๒. เรามีผู้สอนวิชาภาษาไทย, และ สังคมศึกษา ในระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ
จบเอกสังคมศึกษา ๑ ท่าน (ครู เพ็ญพิศุทธ์ (ผึ้ง) หญิง อายุ ๔๑ ปี)

๓. เรามีผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ๑ ท่าน (ชาย อายุ ๖๐ ปี) สอนทุกระดับถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ

ทุกท่านจบด้านการศึกษาค่ะ และยินดีสอนนักเรียน และผู้สนใจทั่วไปค่ะ

ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ เอกสังคมศึกษา สถาบันราชภัฏเลย

สามารถสอนตัวต่อตัวได้ที่จังหวัดสุรินทร์ และใกล้เคียง และสอนออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ
สอนตัวต่อตัวสถานที่ต้องเหมาะสมในการเรียนค่ะ

เรียนเป็นกลุ่มย่อยได้ค่ะ

ค่าเรียนแล้วแต่ความเหมาะสมค่ะ
ทุกท่านมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนค่ะ มีใบประกอบวิชาชีพ ใจดี รักเด็ก และมีความเข้าใจเด็กค่ะ

ไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่รู้เรื่อง เพราะทุกท่านมีประสบการณ์การสอนค่ะ

สอนออนไลน์ สุรินทร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว