ชื่อกัญ รับสอนภาษาอังกฤษ สอนเขียนessay การอ่านและการฟัง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการสอบในโรงเรียนหรือวัดระดับภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์
- Ielts 6.5
- นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศ Norway 1 ปี
- นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศ Australia 3 สัปดาห์
- ปัจจุบันได้รับการตอบรับในมหาลัย Gmit ประเทศ Ireland

สอนออนไลน์ สุพรรณบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว