วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ทักษะทางด้านจิตวิทยาเด็ก และความรู้ด้านดนตรีในการเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนดนตรีของนักเรียนให้แข็งแรง และรักที่จะเรียนดนตรีต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นการฝึกฝนตนเองในฐานะครูและนักดนตรีให้หมั่นหาความรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ทักษะและจุดเด่น
• สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ
• มีความอดทนและมีความเป็นผู้นำ
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม

ประสบการณ์การทำงาน​

ครูสอนดนตรีสำหรับเด็ก และครูสอนร้องเพลง • สถาบันสอนดนตรี •2553 – ปัจจุบัน
สอนดนตรีหลักสูตร Music for Little Mozarts สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
สอนร้องเพลงเด็กอายุ 3 ปีครึ่ง ปีขึ้นไป
ครูสอนดนตรี • โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า • 2557 – 2560
สอนพื้นฐานดนตรีให้กับเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมประกอบจังหวะ การร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี เป็นกลุ่ม 25-30 คน
นักร้องอิสระ • 2551 – ปัจจุบัน
ร้องเพลงตามร้านอาหาร ,โรงแรม ,อีเวนท์ ,Spot โฆษณา ,และร้องคอรัสให้กับศิลปิน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณครู มีความตั้งใจสอน และเข้าใจเด็ก มากๆ

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster