สวัสดีครับ ชื่อ อ๊อฟ ครับ
จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จบจากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ติดมช.รอบโครงการเรียนดี
ติดมก.วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ติดมก.วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ติดมพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ติดมธ. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ติดมศว คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ติดสจล. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ได้เกรดA แคลคูลัส2
เคยเป็นตัวแทนแข่งคณิตศาสตร์ตอนประถม

สอนออนไลน์ ลำพูน เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว