สวัสดีคะ :)
ครูชื่อเล่นชื่อ เฟิร์นนะคะ
สามารถสอนภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
สามารถสอนออนไลน์ได้ค่ะ

ครูจบป.ตรี จากม.ศิลปากร สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษค่ะ
ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อในระดับป.โท ค่ะ

สอนออนไลน์ นนทบุรี ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว