ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สอนประจำอยู่ที่โรงเรียนสมุทรปราการ
จบ . ตรี ด้านภาษา เกียรตินิยม
สามารถสอนออนไลน์ หรือสอนตัวต่อตัวได้
ทั้งกลุ่มและเดี่ยว

วันจันทร์-ศุกร์ สอนเวลา 16:30 - 19:30
เสาร์ - อาทิตย์ สามารถเลือก เวลาเรียนได้เอง

สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว