ดิฉันนางสาวจินต์ณิชาภา รุ่งทรัพย์ทวีกุล กำลังเป็นครูพี่เลี้ยงภาษาอังกฤษ
- สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษและไทย ตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมต้น
- คิดค่าบริการสอนชั่วโมงละ 200 บาท ให้เป็นรายวันนั้นๆหากมีการสอน
- สอนพิเศษตามบ้าน รับไม่เกิน 1-4 คน เดินทางไปบ้านของท่านหรือนัดสถานที่ได้ สถานที่ร้านพาลาเมอ แถวอภิสแคว หรือสถานที่อื่นที่สามารถตกลงกันได้
- หากมีผู้สนใจอยากเรียนมากกว่า 4 คนขึ้นไป คิดชั่วโมงละ 170 บาท
สามารถรับสอนพิเศษได้ในช่วงวันเสาร์ 10:00-18:00 และ วันอาทิตย์ 10:00-6:00
พูดคุยกันก่อนการทำข้อตกลงกันทั้งสองฝ่าย

เชียงราย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว