o ชื่อสกุล ปฐมภรณ์ จันทรังษี (เนย)
o จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย English program
o เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน (exchange student) โครงการ overseas ที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
o ปัจจุบันจบการศึกษาจาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
o รับสอนเสริมทักษะ : ภาษาอังกฤษ
สอนพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ ทางด้านการพูดและฟัง แต่หากผู้เรียนอยากเรียนทางด้านอื่น ติวเตอร์สามารถสอนได้เช่นกัน วิธีการสอนของติวเตอร์จะไม่ได้อยู่แค่ในตำรา และมีการบ้านให้นักเรียนเสมอ และผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะเจอกับการเรียนการสอนที่เข้มงวด เพราะติวเตอร์เป็นคนง่ายๆและยิ้มเก่ง สามารถเข้ากับคนได้ทุกช่วงอายุ ฉะนั้นจึงไม่เป็นปัญหาและหากนักเรียน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติวเตอร์สามารถให้คำแนะนำได้ตลอดเวลา
o รับสอนวิชา
Conversation course การพูดภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อายุ 5-60ปี
Listening course การฟังภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อายุ 5-60ปี
Basic Reading and Writing course การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อายุ 5-60ปี
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษช่วงคำศัพท์ Vocabulary part
ติวข้อสอบเข้าโรงเรียนประถม
o มีสถานะภาพเป็นนักศึกษาจบใหม่
o ประวัติและประสบการณ์ด้านการสอน
- ได้รับสอน น้องเก่ง อายุ 7 ปี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษา และเพิ่มเกรด
- ได้รับสอน น้องอ๊อฟ อายุ 21ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเตรียมสอบนายสิบตำรวจ
- ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กๆอายุ 7-15ปี
ในโครงการ English is Fun

🚩ผลงานที่ได้รับ
1. น้องเก่งมีผลการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นจนได้คะแนน 90 เต็ม 100 จากการสอบเลื่อนชั้น
2. น้องอ๊อฟ ผ่านเกณฑ์ในส่วนของภาษาอังกฤษ
3. ผลตอบรับโครงการ English is Fun ดีและเด็กๆได้รับความรู้ไปพัฒนาการเรียนของตนเอง จนบางคนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster