๐ ชื่อสกุล นางสาวณภัทร สำราญ (พี่แป้ง)
๐ จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
๐ ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๐ รับสอนเสริมทักษะ : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๐ สอนพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมตอนต้น(ม.1-3) วิชาคณิตศาสตร์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์และเรียนรู้เทคนิคการคิดเลขให้คล่องและว่องไวขึ้น เน้นการสอนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อความมีประสิทธิภาพของตัวผู้เรียน ส่วนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นการเรียนทั้งในส่วนของบรรยายและการทำกิจกรรมการทดลองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวผู้เรียนและเสริมทักษะการการผิดลองถูกในการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งการเรียนเน้นความเป็นกันเอง เพราะตัวผู้สอนไม่ใจร้ายแต่อย่างใด โดยส่วนตัวเป็นคนยิ้มเก่ง และไม่กังวลเลยว่าจะทำให้ผู้เรียนนั้นรู้สึกอึดอัด และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากขอในเรื่องของเวลาเรียนคือ ให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างตัวของผู้สอนและตัวผู้เรียน สามารถพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานอาจมีคำไม่สุภาพได้แต่เพียงให้อยู่ในขอบเขตของความพอดีเท่านั้น
๐ รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมและมัธยมตอนต้น(ม.1-3)และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
๐ มีสถานะภาพเป็นนิสิต/นักศึกษา
๐ อาชีพเสริมปัจจุบัน
- น้องคิม สอนวิทยาศาสตร์ ม.3 เตรียมสอบ ONET
๐ ประวัติและประสบการณ์ด้านการสอน
- เคยได้รับมอบหมายให้ติววิชาดาราศาสตร์ (เพิ่มเกรด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ กวดวิชาพี่จุฬาจังหวัดสุรินทร์
- ติวเตอร์สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา (เรียนตัวต่อตัว)
- ติวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 น้องเจเจ โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา (เรียนตัวต่อตัว)
- ติวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) น้องเจเจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (เรียนตัวต่อตัว)
***น้องเจเจ เป็นนักเรียนที่ได้รับการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยม 1 (ปิดคอร์สแล้ว)
- ร่วมงานสอนวิชาคณิตศาสตร์ คอร์สตะลุยโจทย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 และ 6 โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทเบรน สาขาหทัยราษฎ์

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018