สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/คณะ วิทยาศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
รางวัล
1. ปัจจุบันผ่านการสอบคัดเลือกทุนกพ. ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงหรือ UIS เข้าบรรจุราชการในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และไปศึกษาต่อปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
2. ปีพุทธศักราช 2559 เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ CU ASEAN TRIP ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ปีพุทธศักราช 2558 ประเภทรางวัล การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่33 อันดับที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ ระดับอุดมศึกษา จากสถาบัน/หน่วยงาน ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
5. ปีพุทธศักราช 2554 ผ่านการสอบเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ(สอวน.) สาขาชีววิทยา ค่าย2 สถานที่ มูลนิธิสอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018