ชื่อเล่น; ดิว
อายุ: 20 ปี
การศึกษา: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
ประสบการณ์: การสอนน้องๆประถม มัธยม, พี่ๆ (>30)

น้องประถมมัธยมต้น: รูปแบบการสอนแตกต่างจากที่อื่นค่ะ โดยการนำ edutainment, mind mapping และ taking notes ซึ่งเข้าใจง่าย สามารถมาปรับใช้ในการเรียนและใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน

น้องมัธยมปลาย: ติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย, ข้อสอบตามความถนัดต่างๆ ( Tu-Get, Cu-Tep,, IELTS, GED), English Resource Skills, Intermediate English Communication

สำหรับทั่วไป: เน้นภาษาอังกฤษในการทำงานและสื่อสารเบื้องต้น ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ทั่วไป การสอนคำศัพท์ขึ้นอยู่กับสายงานและจุดประสงค์ของผู้เรียนค่ะ

- ราคาเริ่มต้นที่ 200/ชม.
- สอนเป็นกันเองค่ะ เน้นความเข้าใจ
- ใช้เทคนิคที่เข้าใจง่ายต่อผู้เรียน
- ยินดีปูพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้น
- ยินดีให้คำปรึกษานอกเวลาเรียน

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

AnyService © 2014-2016