-ปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-เกรดเฉลี่ย 3.53
-สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ทีละจุด ถามซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ อยากให้นักเรียนที่ได้เรียนเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่การท่องจำเท่านั้น
--Never let your fear decide your future--

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว