สวัสดีค่ะ ชื่อ อ้อมค่ะ เรียนจบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเกรดนิยมอันดับหนึ่ง หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกค่ะ เคยมีประสบการณ์สอนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงสอนการบ้านทั่ว ๆ ไป ค่ะ แนวการสอนจะสบาย ๆ ค่ะ เหมือนพี่สอนน้องเพราะอยากให้บรรยากาศการสอนสนุกสนาน เรียนแล้วไม่เครียด และเน้นทำความเข้าใจมากกว่าการจดจำเพียงอย่างเดียวค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018