มอปลาย วิทย์-คณิต ราชวินิตบางเขน
ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดีบสอง สาขา material science
ปริญญาโท สาขา polymer science

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ประถม
การบ้าน เนื้อหาตามโรงเรียน
ชั่วโมงละ 250 บาท เรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป ลดราคาเหลือ ชั่วโมงละ 200 บาท
ช่วงเวลา สามารถสอบถามก่อนได้ค่ะ

บางเขน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว