พึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติค่ะ เคยสอนพิเศษ SAT Math โดยส่วนตัวแล้วมีนิสัยรักเด็กค่ะ ประสบการณ์ฝึกงาน เคยฝึกงานที่ European Association for Business and Commerce, เคยฝึกงานที่ สถานฑูตไทย ณ กรุงโตเกี่ยว ที่ประเทศญี่ปุ่น และเคยฝึกงานที่ iProspect ค่ะ

ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกรวย บางแค บางใหญ่ ภาษีเจริญ ศาลายา หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว