ฌัชชา ชีวะพันธ์ (บูม)
อายุ 22 ปี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ (สงขลา)
🌻รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา ตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 120-
หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ 3-5 คน ราคาคุยกันได้ตามเวลาที่เหมาะสม
มัธยมตอนต้น ตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 150-
🌻สอนตามเนื้อหาโรงเรียนที่น้องๆเรียน หรือเลือกเรียนตามเนื้อหาที่ต้องการ
หรือเลือกเรียนจากหนังสือแบบฝึกหัดของทางเราได้จ้า
🐳สะดวกสอนสดที่ สงขลา เท่านั้นจ้าหรือสนใจออนไลน์คุยกันได้น้า

สอนออนไลน์ สงขลา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว