จบปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่สะดวกสอน : ออนไลน์

เวลาที่สะดวกสอน :เสาร์- อาทิตย์: 09:00 น. เป็นต้นไปค่ะ

สมุทรสาคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว