- นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- เป็นสมาชิกชมรมวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์การสอน
- สอนคณิตศาสตร์ได้ทั้ง ม.ต้น - ม.ปลาย
- สามารถสอนได้ทั้ง online - on-site ได้ทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
- อัตราค่าบริการ ม.ต้น ชั่วโมงละ 150-200 บาท
ม.ปลาย ชั่วโมงละ 250-300 บาท
- สามารถสอนได้ทั้งวันเสาร์อาทิตย์ วันธรรมดาในช่วงเย็น

ราคาค่าเรียน

เนื้อหาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา250 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหาของบทเรียน ตะลุยโจทย์และข้อสอบเก่า

สอนออนไลน์ จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว