ชื่อนางสาวเพ็ญพิมล อิงสันเทียะ
ชื่อเล่น เบสท์ อายุ 23 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมากกว่า 4 ปี ทั้งเด็กเล็กตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึงเด็กมัธยมอายุ 18 ปี

สอนออนไลน์ ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

มีความสนใจ และ ใส่ใจในการสอนมากๆ ใจดี สุภาพ เนื้อหาที่สอนเข้าง่าย

ต่าย · 23 ส.ค. 2022