สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวชลิตา เหล่ามาพร อายุ 25 ปี
จบเอกภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
สามารถสอนภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ ตามระดับชั้น
สอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

ประสบการณ์: ได้เรียนห้องเรียนคิงภาษาญี่ปุ่นระดับม.ต้น / เรียนภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ ระดับม.ปลาย เกรดเฉลี่ย 3.62 / ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต และได้รับเหรียญเรียนดี ในระดับมหาวิทยาลัย ในการเรียนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตลอดค่ะ

ราคาค่าเรียน

สอนภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งาน200 บาท ต่อชั่วโมง

ได้นำเอาเทคนิคไปใช้ในการสัมภาษณ์งาน

สอนออนไลน์ พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ ซอยร่วมพัฒนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว