พี่นุช จุฬาลักษณ์ เนียมไหม
🌻 ปัจจุบัน กำลังเรียนปริญญาเอก สาขาสถิติ
🌻 จบปริญญาตรีคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับสอง
🌻 จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี เคยสอนเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
สไตล์การสอน จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก มีเอกสารให้ มีโจทย์เพิ่มเติมให้ทำแบบเต็มที่ แต่ก็ยังควบคู่ไปกับการเรียนของผู้เรียน
ผู้เรียน เป็นคนใจเย็น เป็นกันเอง พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง ปรึกษาได้ตลอดไม่ใช่แค่ในเวลาเรียน

ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว