พี่ชื่อเพชรนะครับ
อยู่ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ม.ธรรมศาสตร์

รับสอนพิเศษ ระดับประถม-มัธยมต้น
รับสอนและติวเนื้อหาในหรือนอกห้องเรียนของน้องๆ
สามารถสอนได้ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียนได้ทั้งออนไลน์และออนไซด์

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

ราคาค่าเรียน

ติวคณิตศาสตร์200 บาท ต่อชั่วโมง

สอนการบ้าน สอนเนื้อหาที่เรียนให้เข้าใจมากขึ้น

ติวภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน250 บาท ต่อชั่วโมง

สามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

สอนออนไลน์ จตุจักร ดอนเมือง บางเขน ปทุมวัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว