Hola, สวัสดีครับ!
เราชื่อนุกนะครับ เราเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์IRจุฬาฯ วิชาโทภาษาสเปน

- รับสอนภาษาสเปนถึงระดับกลาง
- รับสอนภาษาโปรตุเกสตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
- รับสอนภาษาอังกฤษถึงระดับสูง
- รับแปลงาน และเอกสารจากไทย-อังกฤษ-สเปน
- เคยมีประสบการณ์การสอนภาษาเพื่อการสอบ และเพื่อการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
- เคยมีประสบการณ์การแปลภาษาจากการทำงานในสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศโปรตุเกส และเคยมีประสบการณ์ใช้ชีวิตในประเทศสเปน
- รับสอนทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ติดต่อเพื่อสอบถามค่าบริการ และจัดตารางเรียนนะครับ!

สอนออนไลน์ ราชเทวี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว