รับสอน CU-TEP, CU-AAT, TU-GET, IELTS, TOEIC, reading, writing, conversation, grammar, vocab, interview สำหรับทุกระดับชั้น
เน้นการสอนด้วยความเข้าใจ สนุก จะนำเหตุการณ์ความรู้รอบตัวมาประยุกต์ใช้ในการสอน และจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามได้ตลอดหากไม่เข้าใจ
จบจากนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1
เคยได้รับทุนเรียนฟรีจากคณะในปี 2013
เรียนมัธยมมาจากนิวซีแลนด์และอินเดีย มา 3 ปี
ปัจจุบันเป็น Account Executive อยู่ที่ Wunderman Thailand, digital agency

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว