นางสาวอัลิปรียา จันทร์กลิ่น สำเร็จการศึกษา วทบ.ชีววิทยาประยุกค์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปัจจุบัน ทำงานที่รร.หนองวิทยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ตำแหน่งครูชำนาญการ
#ประสบการณ์การทำงาน
1. ครูสอนวิทยาศาสตร์ และวิชาชีววิทยา รร.เซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 7 ปี
2. ปัจจุบันสอนวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.6
#มีประสบการณ์ ครูสอนวิทยาศาตร์ และ ชีววิทยากว่า 20ปี
#ประสบการณ์ เคยเป็นติวเตอร์วิทยาศาตร์ ป1-ม 3
#ประสบการณ์ ติวเตอร์ คณิต-วิทย์ ป1-ป6
**รางวัล
# ปี2022 ผ่านเข้ารอบระดับประเทศโครงการ AIS academy Educator Thailand โดย Ais Thailand
# ปี2000 ครูผู้สอนวิทยาศาตร์ดีเด่น โดย รร.หนองหานวิทยา
# ครูผู้ฝึกซ้อมแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาตร์ อันดับ2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
**ลักษณะงาน **
#สอนวิทยาศาตร์-คณิตศาตร์ ป1-6
#สอนวิทยาศาตร์ ม1-3
#ติวชีววิทยา ม 4-6
#สอนการบ้าน และติวเพื่อสอบแข่งขันเรียนต่อ
#ช่วงเวลาทำงาน จ-ศ เวลา 17.00-20.00 (ที่บ้าน หรือออนไลน์)
เสาร์ -อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00น (ที่บ้านหรือออนไลน์)
***อัตราค่าบริการ**
#สอน วิทย์ หรือคณิตศาตร์ สอนการบ้าน เรียนปรับพื้นฐาน เรียนแบบตัวต่อตัว ประถม เริ่มต้น 200/ชม เรียน 2 ชม. คิด ชม.ละ 180
# ติวสอบ วิทย์ หรือ คณิตศาตร์ ประถม แบบตัวต่อตัว เริ่มต้นที่ 250/ชม (อย่างน้อย 2 ชม)
# วิทยาศาตร์ มัธยมต้น เรียนตัวต่อตัว เริ่มต้นที่ 200/ชม (อย่างน้อย2 ชม)
# ชีววิทยา ม.ปลาย ติวสอบ เริ่มต้น 250/ชม (อย่างน้อย 2 ชม.)
# ครอสวิทยาศาตร์ สำหรับประถม ครอสละ 10 ชม. เรียนเสาร์ -อาทิตย์ (วันละ1 ชม.)เรียนกลุ่ม เหมา ครอสละ1500 บ./คน ***หมายเหตุ รูปแบบการเรียนเน้นการทดลองวิทยาศาตร์ ฝึกปฎิบัติจริงจากอุปกรณ์ วิทยาศาตร์ที่เข้ากับบทเรียน ควบคู่กับเนื้อหา

อุดรธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว