ชื่อ ; กานต์กนก ศรีธรรม
ชื่อเล่น ; นิ้ง
จบจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปี 2566
มีประสบการณ์สอนทั้งในโรงเรียนและสอนพิเศษ
_ ฝึกสอนระดับชั้นม.1 และม. 4 ปีการศึกษา 2565
_ สอนพิเศษ นักเรียนม.ต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สันทรายวิทยาคม
_ สอนพิเศษ นักเรียนม.ปลายโรงเรียนมงฟอร์ต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ฯ
_ สอนพิเศษกับติวเตอร์ในรูปแบบกลุ่ม ระดับม.ต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
_ สอนพิเศษชีววิทยาออนไลน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ราคาค่าเรียน

ทบทวนบทเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นม.1 200 บาท ต่อชั่วโมง

บทเรียนชั้นม.1 ซึ่งประกอบด้วย หน่วยพื้นฐานสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืช พลังงานความร้อน กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

ทบทวนเนื้อหาชีววิทยาระดับชั้นม.ปลาย250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา/บทเรียนรายวิชาชีววิทยาครอบคลุมชั้นม.4-6 หรือเนื้อหา/บทเรียนส่วนที่ต้องการเรียนในรายวิชาชีววิทยา

ติวสอวน.ชีววิทยา300 บาท ต่อชั่วโมง

ติวข้อสอบสอวน. สำหรับเข้าอบรมค่าย 1 เป็นข้อสอบช่วงปี 2560-2565 (เนื้อหาครอบคลุมระดับชั้นม.4-6 โดยรวมหลายบทเรียนในการให้ความรู้)

ติวสอบ A-level300 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นทบทวนโจทย์จากแนวข้อสอบจริงและแนวข้อสอบ พร้อมทั้งสรุปเนื้อหาแต่ละบทเรียน

สอนออนไลน์ เพชรบูรณ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว