จันทร์จิรา คุณเลิศ ประสบการณ์ในการสอน 2ปี สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถม 1-4
สามารถสอนให้เข้าใจเนื้อหาในการเรียนได้ เนื้อหาตรงตามสิ่งที่เรียน สามารถสอนการบ้าน วิธีการในการคิด ให้เข้าใจได้
นักเรียนที่สนใจ ตั้งแต่ ป.1-4 ว่างวันเสาร์ อาทิตย์

จอมทอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว